Een digitaal product is nooit af. Ik verzorg alle nodige beveiligingsupdates en draag nieuwe technieken of mogelijkheden aan. Ik verbeter en onderhoud je product voor een optimaal resultaat.

Na de oplevering van je website, app of ander digitaal product begint de fase van het daadwerkelijke gebruik. Samen zorgen we er voor dat je product zo optimaal mogelijk ingezet gaat worden binnen de organisatie en naar je klanten toe. Een goede website is voorzien van actuele informatie en voldoet aan de eisen van deze tijd, dit zowel qua beveiliging als functionaliteit.

Waar kan ik voor je doen?

  • Content generatie en plaatsing
  • Monitoring security updates
  • Controleren en testen op nieuwe Software en OS versies (voornamelijk relevant bij WordPress, iOS/Android updates)
  • Verbeteringen aandragen (bijvoorbeeld op basis van data-analyse uit Hotjar/Google Analytics)
  • Nieuwe functies voorstellen en implementeren
  • Ondersteuning gebruikersgroep
  • Audit en advies websites (security, avg, seo, UI/UX)