Ik (Jos Waalkens) besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan ik niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan ik dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Ik verstrekt door middel van mijn website alleen die producten en diensten welke ik zelf aanbiedt. Ik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel ik alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan ik niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ik ben zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar ik verwijs. Ik kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Jos Waalkens.